הרצ×?ת ×?ורח: פרופ” יפה ×?לי×?ך
“היה היתה עיירה”
ביו×? ר×?שון, ט”ו בטבת תשס”ו 15.01.06 19:00

×?יפו: מרכז הישר×?לי, קרן היסוד 22, ירושלי×?

When: The lecture will take place on Sunday, January 15, 2006 at 7 p.m.

Where: The Israel Center, Keren Hayesod street, Jerusalem

הרצ×?ת ×?ורח: פרופ” יפה ×?לי×?ך נשי×?ה ומייסדת של ה”שטטל”,

מרצה ברחבי העול×? וב×?ונוברסטות ב×?רה”ב בנוש×?י יהדות

מזרח ×?ירופה, חדידות ולימודי השו×?ה.

הקימה ×?ת המרכז הר×?שון ללימודי השו×?ה ב×?רה”ב ו×?ת “מגדל החיי×?”

במוזי×?ון השו×?ה בוזימנגטון. בין הספרי×? שחיברה:

Hasidic Tales of the Holocaust

There Once Was a World: A 900 Year Chronicle of the Town Of Eishyshok

20:30 צפייה בסרט:

היה היתה עיירה (×?יישישוק)

דמי כניסה: 25 ש”ח

Entrance Fee: 25 Shekel Chadash

After Prof. Eliach’s lecture we will show her film:

“There Once Was A Worldâ€?
Narrated by Ed Asner

For more information email: dman@macam.ac.il

The Shtetl- the Living History Museum of the Jewish World

A Project of Shtetl Foundation